Wireless Device Info (WDI)

Standard Detail: 802.11ah (HaLow)

Standard Attribute Attribute Value
Standard 802.11ah (HaLow)
Application WLAN
Standard Organization IEEE